האם חולדה מסוכנת? ואיך מטפלים בה

חולדות יש שני סוגי חולדות חולדת החוף וחולדה מצויה חולדת החוף חיה בביובים מגיעה לארץ באוניות עושה נזקים אדירים חולדה מצויה חיה בעליות גג ברגע שחולדה נכנסת אליכם הביתה זוהי צרה צרורה חייבים בעל מקצוע שיבוא וילכוד את החולדה היא במיקרים מסוימים יכולה לנשוך ויכולה להעביר מחלות החולדות מסמנות טרטוריה עיי צואה ושתן עושות נזקים אדירים בתשתיות צנרות חוטי חשמל וכו.

בגידולים חקלאים הם עושות נזקים כבדים ביותר בקיצור החולדה היא יונק בעל חוש ריח ושמיעהמפותחתביותר בעלת כושר הישרדות.

אינדקס חולדות