שירות אחזקה שנתי לבתי מגורים ומפעלים

שירות אחזקה שנתי

שירות אחזקה שנתי למפעלים בתי חולים עסקי מזון ודירות השירות כולל טיפולים חודשיים בכל תחום המזיקים. כל עסק מקבל תיק הדברה ודוח פעולה חודשי שמפרט את הפעילות שביצענו באותו חודש.

כל מפעל או עסק של מזון בתי חולים חייבים לעשות טיפולים שוטפים מידי חודש בתחום הדברת מזיקים ומכרסמים ביחוד במקומות שיש מזון חשוב שיהיה נקי מחרקים ומזיקים שיש חברת הדברה צמודה כל השנה יש שקט ממזיקים.

שירות אחזקה שנתי